Komputerowe prawo jazdy

Żeby wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, można postarać się o dokument świadczący o określonym poziomie wiedzy w danej dziedzinie. W przypadku języka angielskiego standardem są certyfikaty wystawiane przez Uniwersytet w Cambridge m.in. bardzo ceniony przez pracodawców „Advanced”, czyli CAE. Ich odpowiednikiem, jeśli chodzi o umiejętności posługiwania się komputerem, jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence), zwany potocznie komputerowym prawem jazdy.

Darmowa bramka sms

Czym jest ECDL? W przeciwieństwie do certyfikatów wystawianych przez firmy, takie jak Microsoft, Novel czy Cisco, nie jest to dokument przeznaczony dla profesjonalistów z dziedziny IT, tylko dla pracowników wykonujących za pomocą komputera swoje codzienne czynności, jak prowadzenie korespondencji, księgowość, itp. Innymi słowy ECDL to świadectwo kwalifikacji pozwalających na efektywną pracę w nowoczesnej firmie. Wiedza, którą trzeba mieć, by zdobyć ECDL, sprowadza się w dużym skrócie do Żeby pokazać pracodawcy, że biegle posługujemy się komputerem, oprogramowaniem biurowym i Internetem, możemy postarać się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Żeby uzyskać certyfikat, trzeba zdać siedem egzaminów: 1 Podstawy technik informatycznych 5 Bazy danych 2 Użytkowanie komputerów 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna 3 Przetwarzanie tekstów 7 Usługi w sieciach informatycznych 4 Arkusze kalkulacyjne Na zdanie wszystkich egzaminów kandydat ma 3 lata. Koszt każdego z nich to 50 zł dla dorosłych i 40 dla uczącej się młodzieży. Wystawienie dokumentów kosztuje 100 zł, dla młodzieży uczącej się 80 zł, więc ECDL kosztuje łącznie 450 zł (360 zł dla młodzieży). Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Szczegółowe informacje na temat zasobu wiedzy wymaganej do zaliczenia egzaminu, kursów przygotowawczych oraz centrów egzaminacyjnych na stronie www.ecdl.com.pl. Gdyby upowszechnił się certyfikat umiejętności komputerowych, taki jak ECDL, bardzo uprościłoby to ocenę kwalifikacji pracownika w tej sferze, tak jak certyfikaty Cambridge ułatwiają ocenę znajomości języka angielskiego. Obecnie musimy na własną rękę sprawdzać, czy kandydat ma wystarczającą wiedzę w dziedzinie obsługi Worda czy Excela, wymaga to zorganizowania osobnego sprawdzianu, co wydłuża rekrutację. Zaletą ECDL, podobnie jak innych międzynarodowych certyfikatów, jest także standaryzacja wiedzy, która pozwala na porównanie możliwości kandydatów pochodzących z różnych krajów. PODRĘCZNIKI DO EGZAMINU znajomości pojęć związanych z budową i działaniem komputera osobistego oraz do umiejętności praktycznych w dziedzinie wykorzystania Windows, oprogramowania biurowego i Internetu. Wymagania są opisane w bardzo szczegółowym, liczącym kilkadziesiąt stron syllabusie (do pobrania ze strony http://212 182.64.77/ ~ecdl/pliki/syllabus_4.pdf). Ten dokument dla osoby starającej się o ECDL jest zbiorem zagadnień do nauczenia, a dla przyszłego pracodawcy źródłem wiedzy o kwalifikacjach kandydata legitymującego się certyfikatem. Kryteria do zaliczenia są identyczne w całej Europie, podobnie jak poziom egzaminu. Dzięki temu ECDL, tak jak certyfikaty językowe Cambridge, jest ważny we wszystkich krajach UE. ECDL został stworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej, która w ten sposób chce upowszechnić na europejskim rynku pracy umiejętności związane z obsługą komputera. Wzorem dla tego dokumentu jest Fińskie Komputerowe Prawo Jazdy wydawane od 1992 roku. Proces certyfikacji kontroluje Europejskie Stowarzyszenie Informatyczne (www.cepis. org). Robi to, udzielając licencji narodowym stowarzyszeniom informatycznym, w Polsce jest to PTI (www.pti.org.pl).

Jak zdobyć certyfikat? Żeby zdobyć ECDL, trzeba zaliczyć siedem sprawdzianów. Jeden teoretyczny i sześć praktycznych. Egzaminy są organizowane przez licencjonowanych egzaminatorów. Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.ecdl. com.pl, zakładka Egzaminatorzy. Niestety, proces certyfikacji nie jest tani jak na nasze warunki. Egzamin wraz z kompletem dokumentów kosztuje 450 zł (młodzież 380 zł). Jednak mimo wysokiej ceny certyfikaty cieszą się pewnym zainteresowaniem, do 30 września w Polsce wystawiono ich ponad 15 tys. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii, która przoduje w adopcji ECDL, wystawiono ich ok. 750 tys. Syllabus certyfikatu jest wykorzystywany przez niektóre uczelnie jako program nauczania informatyki na kierunkach ekonomicznych i społecznych. – W naszym kraju liderem wykorzystania ECDL w edukacji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – chwali Marek Miłosz, koordynator projektu w Polsce. Duży procent wszystkich polskich certyfikatów został wydany studentom tej uczelni. Według tego samego programu Najwyższa Izba Kontroli szkoli swoich pracowników. – Zaletą przyjęcia ECDL jako programu nauczania – tłumaczy Marek Miłosz – jest fakt, że wiedza weryfikowana jest przez zewnętrznego egzaminatora. – Zdaniem Miłosza gwarantuje to wysoki poziom szkolenia. Egzaminatorzy nie stosują taryfy ulgowej, przeciętnie odpada co trzeci kandydat. Jak się przygotować? Dla osoby, która ma doświadczenie w pracy biurowej z komputerem, egzaminy są łatwe. Gorzej, gdy posiadaczem komputerowego prawa jazdy chciałby się stać ktoś, kto ma o niej mgliste pojęcie, choćby dlatego, że zdolność kandydata do efektywnej pracy z edytorem tekstu czy arkuszem kalkulacyjnym sprawdza się na podstawie MS Office’a. Żeby przygotować się do egzaminów, wystarczy w zupełności wiedza z plików Help. Tym, którzy nie lubią uczyć się z ekranu komputera, można polecić serię książek obejmujących materiał ze wszystkich części egzaminu na ECDL (patrz ramka „Podręczniki do egzaminu”). Przykładowe zadania z egzaminów możemy znaleźć na stronie http://portal.wsiz.rzeszow.pl/strona.aspx?id=84,9.

Jeśli kandydat nie czuje się na siłach, aby samodzielnie uzupełniać umiejętności, może zapisać się na kurs. Są one organizowane na uniwersytetach oraz przez firmy szkoleniowe. Listę ośrodków, które posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Informatycznego, znajdziemy na stronie: www.pti.org.pl/certyfikaty.php. ECDL w oczach pracodawców Fakt, że kandydat posiada ECDL, powinien być dla pracodawcy informacją o wszechstronnych umiejętnościach obsługi komputera, oprogramowania biurowego i Internetu, które są potwierdzone przez niezależnego egzaminatora. Niestety, w naszych warunkach nie jest. Marek Miłosz przyznaje, że jak na razie większość pracodawców nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego certyfikatu. Potwierdza to Jarosław Bartosik, wicedyrektor ds. rekrutacji firmy Work Service. – Nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją, w której pracodawca, zlecając nam rekrutację, oczekiwałby od pracowników posiadania takiego dokumentu – mówi. Niektórzy specjaliści zajmujący się rekrutacją lekceważą tego rodzaju dokumenty. – Gdybym znalazła w CV kandydata informacje o takim certyfikacie, nie zrobiłoby to na mnie wrażenia. – twierdzi Monika Iwonek z Jobpilot.pl. Jej zdaniem obsługa komputerów w czasach, gdy każdy ma w domu peceta, jest umiejętnością oczywistą. – Zresztą, jeśli ktoś czegoś nie umie, szybko się nauczy, w końcu do pracy w biurze nie trzeba mieć wyrafinowanych umiejętności – dodaje. Badania przeprowadzone przez brytyjskie biuro ECDL wykazały, że osoba z certyfikatem oszczędza dziennie 37 minut czasu pracy, który inaczej spędziłaby na walce z komputerem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *